DMCA

Auteursrechtgeschillenbeleid
Ingangsdatum: 17 augustus 2015

In overeenstemming met de DMCA hebben we het onderstaande beleid met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht aangenomen. We behouden ons het recht voor om (1) de toegang te blokkeren tot of materiaal te verwijderen waarvan wij te goeder trouw geloven dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal is dat illegaal is gekopieerd en gedistribueerd door een van onze adverteerders, gelieerde ondernemingen, inhoudaanbieders, leden of gebruikers en (2) en stop de service om overtreders te herhalen.

Vergeet niet dat uw gebruik van doradotee.nl Services te allen tijde onderworpen is aan de Servicevoorwaarden, waarin dit Auteursrechtgeschillenbeleid is opgenomen. Alle voorwaarden die we in dit beleid gebruiken zonder ze te definiëren, hebben de definities die in de Servicevoorwaarden zijn gegeven.

Procedure voor het melden van inbreuken op het auteursrecht. Als u van mening bent dat materiaal of inhoud die op of toegankelijk is via de Services inbreuk maakt op uw auteursrecht (of het auteursrecht van iemand voor wie u gemachtigd bent om namens te handelen), stuur dan een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht met de volgende informatie naar doradotee.nl Aangewezen Agent om kennisgeving van beweerde inbreuk te ontvangen (onze 'Aangewezen agent', wiens contactgegevens hieronder worden vermeld):
Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt;
Identificatie van werken of materialen waarop inbreuk wordt gemaakt;
Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, inclusief informatie over de locatie van het inbreukmakende materiaal dat de auteursrechteigenaar wil verwijderen, met voldoende details zodat doradotee.nl in staat is het bestaan ​​ervan te vinden en te verifiëren;
Een verklaring dat de kennisgever te goeder trouw van mening is dat het in (1) (c) genoemde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
Contactinformatie over de kennisgever, waaronder adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;
Een verklaring afgelegd op straffe van meineed dat de verstrekte informatie juist is en de kennisgevende partij bevoegd is om de klacht namens de eigenaar van het auteursrecht in te dienen.
Zodra de juiste bonafide inbreukmelding is ontvangen door de aangewezen agent. Na ontvangst van een juiste kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht, behouden wij ons het recht voor om:
toegang tot het inbreukmakende materiaal verwijderen of uitschakelen;
de inhoudprovider die beschuldigd wordt van inbreuk op de hoogte stellen dat we de toegang tot het toepasselijke materiaal hebben verwijderd of uitgeschakeld; en
de toegang van dergelijke contentproviders tot de Services beëindigen als hij of zij een recidivist is.
Procedure om een ​​tegenvordering aan de aangewezen agent te bezorgen. Als de inhoudaanbieder van mening is dat het materiaal dat is verwijderd (of waartoe de toegang is uitgeschakeld) geen inbreuk maakt, of de inhoudaanbieder van mening is dat hij het recht heeft om dergelijk materiaal van de auteursrechteigenaar, de vertegenwoordiger van de auteursrechteigenaar te plaatsen en te gebruiken, of , volgens de wet, kan de inhoudsprovider ons een tegenbericht met de volgende informatie sturen naar de aangewezen agent:
Een fysieke of elektronische handtekening van de inhoudaanbieder;
Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe toegang is uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld;
Een verklaring dat de inhoudaanbieder te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal; en
Naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres van de inhoudaanbieder en een verklaring dat deze persoon of entiteit instemt met de jurisdictie van het Federale Hof voor het gerechtelijk arrondissement waar het adres van de inhoudaanbieder is gevestigd, of, als de Het adres van de inhoudaanbieder bevindt zich buiten de Verenigde Staten, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin doradotee.nl is gevestigd en die persoon of entiteit de betekening of kennisgeving accepteert van de persoon die kennisgeving heeft gedaan van de vermeende inbreuk.

Als een tegenbericht wordt ontvangen door de aangewezen agent, kan doradotee.nl naar eigen goeddunken een kopie van het tegenbericht naar de oorspronkelijke klagende partij sturen om die persoon te informeren dat Inspire Cotton het verwijderde materiaal kan vervangen of ophouden het in 10 werkdagen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een gerechtelijk bevel indient tegen de inhoudaanbieder die wordt beschuldigd van het plegen van inbreuk, kan het verwijderde materiaal worden vervangen of de toegang ertoe worden hersteld binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van de tegenvordering, op onzeshirt. nl discretie.

Neem contact op met doradotee.nl Aangewezen agent op het volgende:
info@doradotee.nl